MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 734 204 911
|

Biologicky rozložitelné odpady

 

MBPK, p.o. provozuje na katastrálním území města Karolinka komunitní kompostárnu (ulice Laguny pod vodní nádrží Karolinka), kde dochází k soustřeďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, zahrad a domácností a jejich následné úpravě. Pro biologický odpad občanů jsou na území města Karolinky rozmístěny velkoobjemové kontejnery označené nápisem bioodpad. Tyto kontejnery jsou k dispozici v období březen/duben – listopad. Bioodpad lze také odevzdávat přímo v komunitní kompostárně po domluvě s vedoucím provozu MBPK.

 

Kompost je využíván pro úpravy terénu užívaného nebo určeného pro městskou zeleň, zeleň parků a lesoparků. MBPK, p.o. nabízí sezónní možnost bezplatného odběru hotového kompostu občanům Města Karolinky po domluvě s vedoucím provozu MBPK.

 

Do bioodpadu patří:

·         Zbytky ovoce a zeleniny

·         Jadřince a pecky

·         Zbytky pečiva a obilovin

·         Čajové sáčky a kávové sedliny

·         Skořápky od vajec a ořechů

·         Květiny a jejich odumřelé části

 

Odpad živočišného původu do nádob na bioodpad nepatří (maso, odřezky, kosti apod.).

 

Umístění kontejnerů:

·         Ulice Zahradní (Raťkovský most)

·         Ulice Zahradní (u hřiště)

·         Na Horebečví (u garáží)

·         Vsetínská č.p. 71 (za Zdravotním střediskem)

·         Nábřežní č.p. 543

·         Nábřežní č.p. 515

·         Kobylská (u dětského hřiště)

·         Kobylská/Mexická

·         Bařinská/Rybízovna

·         Bařinská/Severní

·         Bařinská/Zemědělská

·         Pod Hrází (u kompostárny)

·         Luční (u sběrného hnízda)

·         Pod Horů (u garáží)

 

 

 

 

 

 

 

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.