MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 734 204 911
|

Název projektu: Řešení odpadů v obci Karolinka

Číslo projektu: CZ.05.3.29/0.0/0.0/19_126/0011624

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Cílem projektu je zvýšení podílu materiálového využití odpadů. Dosažením cíle se chce MBP podílet na zlepšování životního prostředí a zároveň vychází z cílů plánu odpadového hospodářství ČR a Plánu odpadového hospodářství pro období 2016-2025 Zlínského kraje. V rámci projektu dojde k doplnění do území 18 ks kontejnerů na plast, 17 ks kontejnerů na papír a 15 ks kontejnerů na sklo o objemu 1 100 l, 5 ks o objemu 4,7 m3 na bioodpadu a 6 ks na objemný odpad. Součástí projektu je pořízení štěpkovače.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 850 695 Kč

Dotace EU: 1 573 090,75Kč (85 %)

Příspěvek příjemce podpory: 277 604,25 Kč (15 %)

 

Datum zahájení realizace projektu: 29.6. 2021

Datum plánovaného ukončení projektu: 30.6.2022

 

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR

 

Příjemce dotace: Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace

 

 

Soubory ke stažení

Projekt řešení odpadů_2021 až 2022Projekt řešení odpadů_2021 až 2022
 

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.