MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 734 204 911
|

Městský bytový podnik Karolinka zajišťuje


1)      Svoz a přepravu pevného domovního odpadu (PDO) pro:

·         občany města Karolinky

·         firmy a podnikatelé na základě smlouvy o odpadech.

 

Svoz a přeprava PDO pro občany je prováděna každý týden, a to vždy v pondělí (pokud tento den vychází na státní svátek, je svoz posunut na nejbližší pracovní den). Výjimku tvoří údolí Stanovnice, kde je PDO  vyvážen 1 x za 14 dní.

Svoz a přeprava PDO pro firmy a podnikatelé jsou prováděny na základě smlouvy o sběru, přepravě a likvidaci odpadu podobnému komunálnímu odpadu, a to vždy v úterý (pokud tento den vychází na státní svátek, je svoz posunut na nejbližší pracovní den). Svoz na základě smlouvy se uskutečňuje týdně, 1 x za 14 dní nebo měsíčně, dle dohodnutých podmínek ve smlouvě. Svozy odpadu z firem se uskutečňují z jejich provozoven, umístěných v nejbližších obcích, jako jsou Velké Karlovice, Nový Hrozenkov či Halenkov.


UPOZORŇUJEME OBČANY A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY, ŽE DO SBĚRNÝCH NÁDOB (PYTLŮ) NA SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD NEPATŘÍ:

·         Biologický odpad (větve, listí, tráva, piliny)

·         Stavební odpad (suť, beton, cihly, omítky, sádrokarton)

·         Nebezpečný odpad (lepenka, azbest, asfalt, barvy)

·         Objemný odpad (nábytek, podlahový materiál, WC, umyvadla)

·         Zemina, kameny, posypový materiál

·         Tříděný odpad (plast, igelity, papír, karton, sklo, kovy)

·         Nedostatečně vychladlý popel

 

2)      Svoz a přepravu tříděného odpadu pro:

·         občany města Karolinky a

·         firmy a podnikatelé na základě smlouvy o odpadech.

 

Pro tříděný odpad jsou na katastrálním území města Karolinky rozmístěny kontejnery na plast, papír a sklo. Sběrné nádoby jsou určené pouze pro občany Města Karolinky (nikoliv po občany jiných obcí či firmy nebo podnikatelské subjekty). Tyto kontejnery jsou umístěny ve 33 sběrných „hnízdech“ a jejich svoz se provádí každý týden. Popis umístění sběrných míst najdete v této sekci odpadového hospodářství – v záložce „Sběrná hnízda TO“.

Pro občany, kde nejsou umístěny kontejnery (údolí - Kobylská, Stanovnice, Bzové, Pluskoveček, Raťkov) funguje tzv. pytlový sběr, který se provádí vždy poslední čtvrtek v měsíci. Pytle na tříděný odpad si občan může vyzvednout na MBPK.

 

Svoz a likvidace tříděného odpadu pro firmy a podnikatele je prováděn na základě smlouvy o předávání odpadu. Firma na základě objednávky si objedná odvoz tříděného odpadu ze svojí provozovny nebo předá tříděný odpad do Sběrného střediska odpadu Karolinka.

 

 

 


 

UPOZORŇUJEME OBČANY A PODNIKATELSKÉ SUBJEKTY, ŽE DO SBĚRNÝCH NÁDOB (PYTLŮ) NA TŘÍDĚNÝ ODPAD JE ZÁKÁZÁNO UKLÁDAT JINÉ ODPADY, NEŽ PRO KTERÉ JSOU NÁDOBY URČENY, NAPŘ.:

·         Obaly od nebezpečných látek

·         Hygienické potřeby, použité plenky

·         Keramika, porcelán, autosklo, zrcadla 

 

3)      Sběrné středisko odpadu Karolinka (SSO)

Městský bytový podnik Karolinka provozuje středisko sběrného odpadu (sběrný dvůr), jak pro město Karolinku, tak pro sousední obce. Uložení některého odpadu je zpoplatněno dle ceníku MBPK, p.o., který lze najít v této sekci odpadového hospodářství – v záložce „Ceník“. Uložit do sběrného dvora lze objemný odpad (židle, nábytek, koberce), pneumatiky, omezené množství stavební sutě nebezpečný odpad (lepenka, barvy) a další odpady. Sběrný dvůr, také funguje jako odběrné místo pro vyřazené elektrospotřebiče (TV, chladničky, rádia, zářivky a výbojky). Sběrný dvůr se nachází na adrese Kortiše 633, 756 05 Karolinka.

Sběrný dvůr je otevřen každý pátek od 8:00 do 16:00 hodin a poslední sobotu v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin. Provozní doba se může lišit v zimních měsících.

 

 

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.