MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 734 204 911
|

Historie:

 

Bytový podnik vznikl v roce 1992, a to sloučením Domovní správy, Technických služeb a drobných provozoven Karolinka
jako příspěvková organizace Obecního úřadu Karolinka.

Dne 01. 01. 2002 pak došlo k přejmenování bytového podniku na Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace.

Naším zřizovatelem a 100 % vlastníkem je Město Karolinka. Za MBP Karolinka jedná vždy ředitel a je také jediným jednatelem společnosti.

Od 1. prosince 2015 je ve funkci ředitelky Ing. Ivona Filgasová.

 

Hlavní činnosti:

(tato činnost je dotována z rozpočtu Města Karolinka)

-          Správa a údržba nemovitostí

-          Správa a údržba komunikací

-          Správa a údržba veřejného osvětlení

-          Svoz komunálního odpadu

-          Provoz sběrného střediska odpadu

 

Doplňková činnost:

(tato činnost není dotována z rozpočtu Města Karolinky)

-          Výroba a rozvod pitné vody pro veřejnou potřebu

-          Rozvod a odkanalizování města Karolinka

-          Výroba a rozvod tepla

-          Svoz komunálního odpadu

-          Provoz sběrného střediska odpadu

-          Správa a údržba nemovitostí pro Společenství vlastníků jednotek


 

K zajištění všech činností máme k dispozici tento vozový park a stroje:

-          Traktor Zetor turbo (+ radlice a šíp)

-          Malotraktor VIVID 400 (+ radlice, sněhová fréza) užitečná hmotnost: 1,5 t

-          Multicara M 25.1 (posyp + radlice) užitečná hmotnost: 1,75 t

-          AVIA 31 TK sklápěč užitečná hmotnost: 3,5 t

-          AVIA nosič kontejnerů užitečná hmotnost: 6 t

-          Plošina MP 20 zdvih do 20 m

-          Caterpillar 432 E samojízdný pracovní nakládač – rýpadlo

-          UNC 060 nakladač

-          Řezačka betonu a asfaltu

-          Tlakový čistič

-          Kanalizační čistící péro

-          Vibrační pěch

-          Motorová rotační sekačka

-          Křovinořezy

-          Motorová pila

-          Teleskopická motorová pila

-          Plotostřih

-          Drtič větví atd.

 

MBP Karolinka klade důraz na stabilizaci zaměstnanců, zvyšování produktivity práce a profesní růst.

 

Pro snadnější orientaci je MBP rozčleněn na tyto provozy:

-          Technické služby

-          Tepelné hospodářství

-          Vodní hospodářství

-          Odpadové hospodářství

-          Bytová politika

-          Projekty

-          Pronájem reklamní plochy

 

MBP Karolinka v současné době zaměstnává:

5 technickohospodářských pracovníků (včetně ředitele podniku)

17 dělníků

1 dělník z dotačního titulu úřadu práce

6 veřejně prospěšných pracovníků z ÚP

 

Z důvodu velkého rozsahu různorodých činností dochází k proškolování a rozšiřování kvalifikací.

U dělnických profesí dochází k častým kumulacím činností, např. řidič-stavební dělník apod.

 

 

 

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.