MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 734 204 911
|

2011:

Ø  Hydroizolace domu čp. 125 ul. Vsetínská

Ø  Odborné odvětrání půdního prostoru ul. Na Ingstavu

Ø  Úprava ordinací čp. 71 ul. Vsetínská

Ø  Zateplení domu na ulici Vsetínská 632

 

2012:

Ø  Opravy bytů na Faře 127

Ø  Rekonstrukce bytu čp. 60 ul. Vsetínská

Ø  Stavební práce na domě čp. 125

Ø  Nákup Caterpillaru

Ø  Plynová kotelna čp. 71, 73

Ø  Stavební práce MŠ + ZŠ Karolinka (dětské hřiště)

Ø  Kanalizace a vodovod Kalincov

 

2013:

Ø  Kompostárna pro Městský bytový podnik Karolínka

Ø  Svoz biologického odpadu pro MBPK

Ø  Revitalizace části města Karolinka – Sportovní areál Horebečví

Ø  Rekonstrukce MŠ Karolinka – Sklářské muzeum

Ø  Zřízení pneuservisu

Ø  Dokoupení zařízení pro Sběrné středisko odpadů (balíkovací lis, plošinová váha)

Ø  Plynová kotelna čp. 651, 652, 638

Ø  Vypracování projektové dokumentace na zateplení čp. 633

Ø  Přechod ZŠ a MŠ Karolinka

Ø  Zřízení autobusové dopravy

Ø  Pořízení nového svozového vozidla

 

2014

Ø  Zahájení revitalizace Horebečví

Ø  Plynová kotelna čp. 637

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.