MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 730 894 714
|

Pitná voda:

Vodní zdroj pro město Karolinka je situován v horní části města. Je realizován na aluviálních naplaveninách a je ohraničen řekou Bečvou a patou přilehlého svahu. Jímání využívá přirozené infiltrace z řeky Bečvy. Vlastní jímání je možno realizovat pomocí 4 jímacích studní, které jsou svedeny násoskovým potrubím do svěrné study. Odtud je voda čerpána do čerpací stanice nacházející
se v bezprostřední blízkosti svěrné studny. Po úpravě vody (tzv. chloraci) je voda čerpána do vodojemu situovaného na druhém břehu řeky Bečvy na jeho protějším svahu.

MBP Karolinka spravuje: 16,63 km vodovodních řádů v přepočtené délce toto činí 18,25 km, dále se stará o 1 vodojem s celkovým objemem 250 m3, a o 451 vodovodních přípojek. V průměru je osazeno hlavních (tedy patních) vodoměrů 487 ks a o 1 čerpací stanici. Počet obyvatel připojených činí v průměru 2636.

Průměrně roční vyrobíme kolem 160 tis./m3 vody.

V rámci jakosti vody v rozvodné vodovodní síti se ročně odebírá cca 7 vzorků vody, které jsou předávány Vodovodům a kanalizacím Vsetín na rozbory.

 

Odpadní voda:

Čistírna odpadních vod je situováno v dolní části města a tvoří jí objekty mechanického a biologického stupně čištění.

MBP Karolinka spravuje: 7,89 km kanalizační stok, které jsou z větší části betonové a o 264 kanalizační přípojek. Počet obyvatel připojených na kanalizaci činí v průměru 2494.

Průměrně ročně zpracováváme 271 tis./m3 odpadních vod.

V rámci vypouštění odpadních vod se provádějí odběry vzorků, které zpracovává Laboratoř Vodovodů a kanalizací Vsetín.

 

Dle zákona o vodách jsme povinni hradit poplatek za podzemní vodu 2,-- Kč/m3 a za čištěnou odpadní vodu 0,30 Kč/m3. Tyto poplatky hradíme na základě vyměření České obchodní inspekci.

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.