MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 734 204 911
|

Bytové hospodářství

Pro město Karolinka zajišťujeme správu a údržbu bytů a domů ve vlastnictví Města, jedná se zejména o:

1.       Zpracování nájemních smluv

2.       Zpracování předpisů na služby spojené s bydlením

          (záloha teplo, voda, teplá voda, osvětlení spol. částí domu, komínové)

3.       1 x ročně vyúčtování dle skutečnosti služeb spojených s bydlením na každý byt

4.       Provádění oprav domů a bytů

5.       Provádění výměn základního zařízení domu

6.       Pravidelné revize domů a bytů (elektro, hromosvody, plyn, hasicí přístroje)

7.       Revize užívání bytů

8.       1 x čtvrtletně potvrzujeme nájemníkům příspěvek na bydlení

 

Souhrn domů a bytů:

Kategorie bytů se sníženou kvalitou:     Počet domů:     10           Počet bytů:        50

Byty bez snížené kvality:                           Počet domů:     16           Počet bytů:        73

Byty s pečovatelskou službou:                  Počet domů:     2             Počet bytů:        41

 

 

Nebytové prostory

Pro město Karolinka zajišťujeme správu a údržbu bytů a domů ve vlastnictví Města, jedná se zejména o:

 1. Zpracování nájemních smluv
 2. Zpracování smluv na dodávku a odvádění pitné vody
 3. Zpracování smluv o přeúčtování elektrické energie
 4. Zpracování smluv o dodávce tepla
 5. Zpracování smluv o přepravě a sběru odpadu
 6. 1 x ročně vyúčtování dle skutečnosti
 7. Provádění oprav
 8. Provádění výměn základního zařízení domu
 9. Pravidelné revize domů (elektro, hromosvody, plyn, hasicí přístroje)

 

 

Správa a údržba nemovitostí pro Společenství vlastníků jednotek

Pro samostatné právnické osoby zajišťujeme správu, údržbu, vedení účetnictví domů a bytů.

 1. Zpracování smlouvy o správě a vedení účetnictví
 2. Zpracování předpisů na služby spojené s bydlením (záloha teplo, voda, teplá voda, osvětlení společných částí domu, komínové)
 3. 1 x ročně vyúčtování dle skutečnosti služeb spojených s bydlením na každý byt
 4. Provádění oprav domů a bytů
 5. Pravidelné revize domů a bytů (elektro, hromosvody, plyn, hasicí přístroje)
 6. 1 x čtvrtletně potvrzujeme nájemníkům příspěvek na bydlení

Počet domů:     23                           Počet bytů:        232

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.