MĚSTSKÝ BYTOVÝ PODNIK KAROLINKA

příspěvková organizace

  HAVARIJNÍ SLUŽBA: 734 204 911
|

Městský bytový podnik Karolinka zajišťuje

1)      Svoz a přepravu pevného domovního odpadu (PDO) pro:

·         občany města Karolinky a

·         firmy a podnikatelé na základě smlouvy o odpadech.

 

Svoz a přeprava PDO pro občany je prováděna každý týden, a to vždy v pondělí a úterý (pokud tyto dny vycházejí na státní svátek, je svoz posunut na nejbližší pracovní den). Výjimku tvoří údolí Stanovnice, která je vyvážena 1 x za 14 dní.

Svoz a přeprava PDO pro firmy a podnikatelé je prováděná na základě smlouvy o sběru, přepravě a likvidace odpadu podobnému komunálnímu odpadu. Svoz na základě smlouvy se uskutečňuje týdně, 1 x za 14 dní nebo měsíčně dle dohodnutých podmínek ve smlouvě. Svozy odpadu z firem se uskutečňují z provozoven umístěných v nejbližších obcích, jako jsou Velké Karlovice, Nový Hrozenkov či Halenkov.

 

2)      Svoz a přepravu tříděného odpadu pro:

·         občany města Karolinky a

·         firmy a podnikatelé na základě smlouvy o odpadech.

 

Pro tříděný odpad jsou na katastrálním území města Karolinky rozmístěny kontejnery na plast, papír a sklo. Tyto kontejnery jsou umístěny ve 32 sběrných „hnízdech“ a jejich svoz se provádí každý týden. Umístění sběrných míst najdete v této sekci odpadového hospodářství – v záložce „Sběrná hnízda TO“.

Pro občany, kde nejsou umístěny kontejnery (údolí - Kobylská, Stanovnice, Bzové, Pluskoveček, Raťkov) funguje tzv. pytlový sběr, který se provádí vždy poslední čtvrtek v měsíci.

 

Svoz a likvidace tříděného odpadu pro firmy a podnikatelé je prováděn na základě smlouvy o předávání odpadu. Firma na základě objednávky si objedná odvoz tříděného odpadu ze svojí provozovny nebo předá tříděný odpad do Sběrného střediska odpadu Karolinka.

 

  3)      Sběrné středisko odpadu Karolinka (SSO)

Městský bytový podnik Karolinka provozuje středisko sběrného odpadu (sběrný dvůr), jak pro město Karolinku, tak pro sousední obce. Uložení některého odpadu je zpoplatněno dle ceníku MBPK, p.o. Uložit do sběrného dvoru lze objemný odpad (židle, nábytek, koberce), pneumatiky, omezené množství stavební sutě a nebezpečný odpad (lepenka, barvy). Sběrný dvůr, také funguje jako odběrné místo pro vyřazené elektrospotřebiče (TV, chladničky, rádia), zářivky a výbojky.

 

Sběrný dvůr je otevřen každý pátek od 8:00 do 16:00 hodin a poslední sobotu v měsíci od 8:00 do 12:00 hodin.

2014 design by LAMA design s.r.o.  |  programming NOWONET media, s.r.o.